Site Overlay

Verdens første fabrikk for Skogsmelasse & Pellets

Glommen Technology AS er teknologileverandør for verdens første fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets. Planene er offentligjort , og endelig investeringsbeslutning ventes i løpet av våren. Norsk Skogsmelasse AS skal eie og drive fabrikken, som skal bygges inntil Fiskå Mølles kraftfôrfabrikk på Fiskå, Tau, i Rogaland.

Skogsmelassen utvinnes fra hemicellulosen i trevirke. Den resterende delen av trevirket blir omdannet til fornybart brensel i form av trepellets. Fabrikken vil levere skogsmelasse til det norske kraftfôrmarkedet for drøvtyggere, det skogsmelassen vil erstatte importert melasse fra sukkerrør og sukkerroer. Mesteparten av pelletskvantumet vil bli eksportert til kraftverk som erstatter kull med pellets, og dermed reduserer utslipp av klimagasser.

Nøkkeltall

  • Råstoff ca. 200 000 m3fub pr år
  • Skogsmelasse ca. 20 000 tonn
  • Pellets ca.  55 000 tonn
  • Planlagt igangkjøring medio 2022
  • Total investering ca. NOK 250 mill.
  • Eiere: Fiskå Mølle 51%, AT Skog 35%, Glommen Technology 13%, og Glommen Mjøsen Skog 1%

Fiskå Mølle AS, som er Norges nest største produsent av kraftfôr, er mjoritetseieri Norsk Skogsmelasse AS.

«Fiskå Mølle er opptatt av norskprodusert mat basert på norske ressurser. Gjennom en realisering av denne fabrikken vil bønder over hele landet snart kunne få et kraftfôr med en enda høyere norskandel enn tidligere. Dette vil være et viktig steg i retning av en mer bærekraftig produksjon av kjøtt og melk i Norge», sier Tommy Nordbø, markedssjef i Fiskå Mølle. 

Tommy Nordbø, Markedsjef, Fiskå Mølle AS
Anders Øynes, adm.dir., AT Skog SA

AT Skog SA vil bli den nest største aksjonær i Norsk Skogsmelasse. AT Skog eies av 9000 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

«Dette er svært spennende og representerer en viktig industriell utvikling for økt bærekraftig bruk av skog i Norge og regionen spesielt», sier administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog.

Glommen Mjøsen Skog SA  er 50% aksjonær i Glommen Technology AS.

«Vi er glade for at vår langsiktige satsing på å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker fra skogsråstoff, nå ser ut til å lykkes ved at det første anlegget realiseres», sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog.

Gudmund Nordtun, adm.dir., Glommen Mjøsen Skog SA

Ved etableringen av Norsk Skogsmelasse var planen å etablere produksjonsanlegg i Solør-området. Det er nå konkludert med at det første anlegget skal bygges inntil Fiskå Mølles kraftfôrfabrikk på Tau i Rogaland. Der kan mesteparten av skogsmelassen brukes på stedet, noe som er en stor fordel for et førsteanlegg. «Den kommersielle vurderingen må alltid være førende for en investeringsbeslutning. Når grundige analyser viser at plassering på Tau er riktig og nødvendig for å kunne bygge et lønnsomt anlegg i denne omgang, støtter vi det. Vi er veldig glade for at AT Skog går sammen med Fiskå Mølle for å realisere det første anlegget i fullskala på Tau i Rogaland», sier Nordtun.

«Overordnet målsetting har vært å øke forbruket av massevirke totalt sett i bransjen. Denne satsningen er langsiktig og strategisk viktig. Den endres ikke, selv om plasseringen endres», poengterer Nordtun.

«AT Skog tar her et viktig grep og blir nest største eier etter Fiskå Mølle. Glommen Mjøsen Skog blir med videre, men deltar ikke i den planlagte emisjonen når AT Skog går inn på eiersiden», sier Nordtun.

Per Ottar Walderhaug, finansierngsrådgiver, Innovatsjon Norge

Innovasjon Norge har bidratt med cirka 20 millioner kroner i tilskudd til de FoU-prosjekter som er grunnlaget for den patenterte prosessen Norsk Skogsmelasse skal bruke.

«Vi har tro på prosjektet og er meget godt fornøyd med at den første fullskalafabrikken nå planlegges», sier finansieringsrådgiver Per Ottar Walderhaug i Innovasjon Norge.

Enova har innvilget et investeringstilskudd på NOK 27 mill for dette anlegget.

«Enova mener at denne type treteknologi er innovativ og gir et positivt bidrag til å muliggjøre reduserte klimagassutslipp fram mot lavutslippssamfunnet. Vi har tro på at det er et spredningspotensial for teknologien. Det blir spennende å følge det videre arbeidet», sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.

Ståle Kvernrød, seniorrådgiver, Enova
Scroll Up