Site Overlay

Skogsmelasse & Pelletsfabrikk

Skogsmelasse & Pelletsfabrikk

Vårt konsept er i utgangspunktet et treraffineri, treet åpnes og forskjellige produkter genereres fra forskjellige deler av treet, skogsmelasse og pellets. Dette gir en høyere totalverdi enn om man laget bare pellets.

Konvensjonelle (hvite) pellets er trevirke som er tørket, malt, og mekanisk komprimert. Det meste av pelletsproduksjonen i Europa er basert på sagflis som råstoff. Sagflis er et veldig passende råmateriale også i vår prosess. Men i tillegg kan vi bruke et mye bredere utvalg av tre som råmateriale. Løvtre brukes sjelden til pelletsproduksjon, men med vår prosess er løvtre et like godt råstoff som bartre.

Konvensjonelle Hvite Pellets

Skogsmelasse & Pelletsfabrikk

Sammenligning av fabrikker som produserer både skogsmelasse og pellets med konvensjonelle (hvite) pelletsfabrikker:

  • Skogsmelasse har en langt høyere markedspris enn pellets. Det betyr totalt høyere inntekter
  • Energiforbruket per tørrtonn inngående råstoff er betydelig lavere enn for et typisk hvit-pelletsfabrikk
  • Pellets har et høyere energiinnhold
  • Askinnholdet er mye lavere
  • Bulkvekten er mye høyere
  • Pellets er nokså vannavstøtende, mens konvensjonelle (hvite) pellets oppløses hvis de utsettes for vann / regn
  • Løvtre er like velegnet råstoff som bartre. Dette er ikke tilfelle for konvensjonelle (hvite) pellets
  • Investeringen for en Wood Sugar & Pellets Plant er høyere enn for et konvensjonelt pelletsanlegg

Forskjellene i lønnsomhet vil variere for hvert tilfelle. Generelt vil en Skogsmelasse & Pelletsfabrikk ha en betydelig bedre lønnsomhet enn et konvensjonelt (hvitt) pelletsanlegg.

Scroll Up