Site Overlay

LISENS

Lisens

Teknologien gjøres tilgjengelig gjennom lisensavtaler

Glommen Technology har allerede inngått noen lisensavtaler. En av disse er med Norsk Skogsmelasse AS, som skal bygge det første fullskala anlegget. Det er lagt opp til et langsiktig samarbeid mellom Norsk Skogsmelasse og Glommen Technology.

Glommen Technology tar ogå sikte på eksport av teknologi gjennom salg av lisenser internasjonalt. 

En lisensavtale med Glommen Technology innebærer tilgang til:

    • Lisens til bruk av teknologien, mot betaling av en lisensavgift og andre lisensbetingelser.
    • Evaluering av mulige prosjekter som lisenstaker vurderer.
    • Design og engineering av systemet, der det enkelte prosjekts egenart legges til grunn.
    • Turnkey levering av hele fabrikken fra en av våre samarbeidspartnere.

Forberedelse av prosjekt

Testing av råvarer

Tilgangen på råstoff er det viktigste i den innledende fasen av et prosjekt. De aktuelle råstoffene må testes i vårt laboratorium og pilotanlegg.

Hver treslag har forskjellige egenskaper når de brukes som råstoff i vår prosess. Og Innenfor hvert trelag kan det være betydelige variasjoner ut fra hvor trærne har vokst.

Ved vårt pilotanlegg kan vi produsere prøver av ekstrahert sukker og pellets for hver variant av de aktuelle råstoffene.

Dette er et godt utgangspunkt for planlegging, kontakt med potensielle kunder og finansinstituasjoner. Testing kan også gi oss parametere som er viktige for en optimal utforming av anlegget.

Forstudie

En forstudie bør gjøres på et tidlig stadium. Hvor omfattende og grundig den må være, vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Vi er tilgjengelige for å hjelpe med innspill til forstudier.

Tidspunkt for lisensavtale

Det er en fordel å starte samtaler om en lisensavtale tidlig i prosessen, for å avklare lisensvilkår. Hvor tidlig lisensavtale bør inngås, kan variere fra prosjekt til prosjekt. For å få tilgang på teknisk informasjon må det uansettes opprettes en avtale om hemmelighold.

Scroll Up