Site Overlay

Teknologi

Teknologi

Grunnprosessen

Vi tilbyr vår kjerneprosess, som nå er klar til bruk i fullskala produksjon. Vi har allerede gjort prosjekteringen for det første planlagte fullskalaanlegget med denne prosessen. Det første anlegget skal bygges i Norge.

Både løvtre og bartre kan brukes som råstoff. Tømmerstokker må barkes og flises. Virkeskvaliteten er massevirke eller lavere, energitre kan generelt brukes. Biprodukter fra sagbrukene som sagflis og celluloseflis er meget godt egnet råstoff. Forurensninger som metall, plast, steiner, sand, må unngås.

Autohydrolyse betyr at bare vann (damp) brukes i prosessen, ingen kjemikalier tilsettes.

Hemicellulose i trevirket blir omgjort til vannløselige oligosakkarider ved hydrolyse. Sammensetningen av sakkaridene varierer med arten. Fra løvtre får vi hovedsakelig pentosaner (C-5 sukker). Fra bartre får vi hovedsakelig heksosaner (C6-sukker)

 

Etter hydrolysen skilles det prosesserte råstoffet i en fast og en flytende del. Den flytende delen er en sukkeroppløsning. Den faste delen er en tremasse, hovedsakelig bestående av cellulose og lignin.

Hvor mye av det innkommende tørre stoffet som vil være i sukkeroppløsningen, avhenger av treslaget. Det er variasjoner innenfor hver art. Som en tommelfingerregel blir 20-25% av tørrstoffet i treet ekstrahert som sukkerstoffer (skogsmelasse).

Væsken blir deretter konsentrert til en sirup.

Tremassen har et fuktighetsinnhold på ca. 35% etter separasjon, mens naturlig fuktighet vanligvis er over 50%. Dette betyr et lavt energiforbruk i tørkingen før pelletering.

Scroll Up