Site Overlay

Om oss

Mål

Vårt mål er å utvikle nye metoder

som øker verdien av tømmer

og gjøre metodene industrielt tilgjengelige

 

 

 

 

GLOMMEN MJØSEN SKOG SA

 

 

Eiere

 

Glommen Technology AS eies 50% av Glommen Mjøsen Skog SA, og 50% av G&G Holding AS.

Glommen Mjøsen Skog SA, stiftet i 1903, er den eldste skogeierorganisasjon i Norge. Medlemmene er 7200 skogeiere med hovedtyngden i Innlandet og Østfold. Hovedkontoret er i Elverum. Glommen Mjøsen Skog SA er majoritetsaksjonær i Moelven Industrier ASA, som er et av de største selskapene i Skandinavia innenfor mekanisk skogindustri.

G&G Holding AS eies 50/50 ab Arne J Grønn and Hans Christian Grønn. De har stått for de FoU prosjektene som var forløperne for stiftelsen av Glommen Technology AS i 2017, og står for den daglige driften av selskapet i dag.

Styret

Forhistorie

Glommen Technology AS ble stiftet i 2017 som en fortsettelse av FoU-prosjekter i Glommen Skog SA (nå Glommen Mjøsen Skog SA, etter fusjon). De FoU-prosjekter som ledet direkte til dagens teknologi ble startet i 2012. FoU-tilskudd fra Innovasjn Norge har vært en stor del av finansieringen av disse prosjektene.

Glommen Skog’s første FoU-prosjekt innenfor basisteknologien, auto-hydroluse av trevirke, startet allerede i 1989, «Cellin-prosjektet». Glommen solgte i 1992 hele utbiklingsselskapet, Kambi AS, til Petrol Holding AS i 1992. De nye eierne endret navnet til Cambi AS, som etter videreutvikling av prosessen i dag er verdensledende innenfor termisk hydrolyse av kloakkslam og organisk avfall.

Verdens første fabrikk som bruke auto-hydrolyse som forbehandling av råstoffet før pelletering ble bygget i 1996 på Vestmarka i Eidskog, «svartpellets» eller «brunpellets». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Cambi AS, Emik Fjeld AS, og Norges Skogeierforbund. Fabrikken endret senere eierskap, og etter en brann ble fabrikken flyttet til Grasmo i Eidskog. Denne fabrikken eies i dag av Arbaflame AS, som i de siste har gjennomført store investeringer for oppgradering av fabrikken, og benytter i dag prosesser som er videreutviklet fra den opprinnelige Cellin-prosessen.

I 2009 solgte Glommen Skog  et patent på en forbedret metode for «svartpellets» til USA. Dette ledet til varemerket Zilkha Black™ Pellets, som i dag eies av NextGen Biomass Technologies, Houston, Texas, USA.

Scroll Up